NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Premia dla Młodego Rolnika w ramach nowych naborów PS WPR

TERMIN NABORU: 30 czerwca – 31 lipca 2023

  • Można otrzymać aż 200 000 złotych bezzwrotnej premii dla młodych rolników rozpoczynających swoją działalność rolniczą
  • Premia musi w całości zostać przeznaczona na
zobacz szczegóły
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych

Obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

TERMIN NABORU – 31 styczeń – 1 marca 2023 r.

Dotację na odnawialne źródła energii rolnicy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nieprzekraczającej
zobacz szczegóły
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…)
TERMIN NABORU – od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.
Wsparcia udziela się na:
  •  zakup i instalację
zobacz szczegóły
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”

TERMIN NABORU – 7 lipca 2022 do 21 października 2022

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione

zobacz szczegóły