Euro Kujawy

Jesteśmy firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie pozyskania funduszy unijnych. Od wielu lat jako zgrany zespół skutecznie pozyskujemy dotacje dla gospodarstw rolnych, przetwórców i przedsiębiorstw z całej Polski. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla terenów wiejskich w ramach PROW (gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, przetwórcy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich). Podchodzimy indywidualnie do każdego Klienta i dopasowujemy daną inwestycję do konkretnego programu dotacji.

Cały proces skutecznego ubiegania się o dotacje unijne jest bardzo skomplikowany. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie dokumentacji, kompleksowości i elastyczności w działaniu oraz podejmowaniu decyzji, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych. We wszystkich tych dziedzinach służymy Państwu pomocą. Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, m.in. dopracowanie pomysłu inwestycyjnego, wybór najlepszego źródła finansowania, sporządzenie aplikacji unijnej, stałą współpracę przy realizacji projektu, a następnie rozliczeniu inwestycji.

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych. Jesteśmy zespołem młodych, dynamicznych i kompetentnych osób, specjalizujących się w szeroko pojętym doradztwie gospodarczym. To, co nas wyróżnia, to pełne otwarcie na potrzeby naszych klientów i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Możemy się poszczycić wysoką skutecznością w pozyskiwaniu dotacji dla obsługiwanych przez nas klientów.

W ramach naszych usług świadczymy:

  • pomoc w dostosowaniu planowanej inwestycji do wymogów unijnych,
  • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji,
  • sporządzenie wniosku o dotację wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami,
  • w razie potrzeby – opracowanie biznes planu i studium wykonalności wraz z prognozami finansowymi,
  • monitorowanie i kontrola realizacji unijnego projektu,
  • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu,
  • przygotowanie wniosku o płatność,
  • pomoc w przygotowywaniu sprawozdań okresowych i końcowych,
  • rozliczenie całego projektu,
  • na specjalne życzenie – dodatkowe usługi związane z procesem aplikowania o dotacje (np. kosztorysy, projekty budowlane, postępowania ofertowe).