NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

 • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”

TERMIN NABORU – 7 lipca 2022 do 21 października 2022

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 • Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który  wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących obszarów działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem:
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.
 1. Działalność usługowa związana z leśnictwem :
 • 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem
 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych:
 • 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 1. Działalność usługowa związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
 • 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 • 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.
 1.  Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych:
 • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 • 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami