NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Rozwój przedsiębiorczości – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH 

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji  w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych do wysokości limitu,

zobacz szczegóły
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – Nabór potrwa od 31.10.2021 – 29.11.2021 i kierowany jest do:
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – mikro-, małych i
zobacz szczegóły