Nasz zespół

kobieta

Aleksandra Sypniewska

Absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej (aktualnie Politechniki Bydgoskiej) w Bydgoszczy. Ukończyła Wydział Rolnictwa, specjalizacja Agronomia i Agrobiznes oraz studia podyplomowe Programowanie Rozwoju Regionalnego i Zarządzanie Projektami Unijnymi. Od 2003 roku pracuje w sektorze związanym z pozyskiwaniem Dotacji Unijnych dla obszarów wiejskich. Posiada wszechstronną wiedzą z zakresu pozyskiwania środków zarówno dla gospodarstw rolnych, młodych rolników, przedsiębiorstw jak i dużych podmiotów działających w branży rolniczej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz „Ułatwienie startu młodym rolnikom”.

kobieta

Dorota Erdmann

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Ekonomia, specjalizacja Ekonomia Menadżerska. Od roku 2010 pracuje w sektorze związanym z pozyskiwaniem Dotacji Unijnych, w tym głównie dla przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Specjalizuje się w rozliczaniu nawet najtrudniejszych i najbardziej kłopotliwych projektów głównie z działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Jest specjalistką w pozyskiwaniu środków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

kobieta

Joanna Romanczewska – Sobańska

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (aktualnie Politechnika Bydgoska), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja Monitoring Środowiska. Od roku 2010 pracuje w sektorze związanym z pozyskiwaniem Dotacji Unijnych dla obszarów wiejskich. Specjalizuje się pozyskiwaniem środków unijnych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i wielu innych. Jest specjalistką w uzasadnieniu z sukcesem nawet najtrudniejszych, z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, maszyn i urządzeń dla gospodarstw rolnych oraz inwestycji dotyczących podejmowanej działalności pozarolniczej.

mężczyzna

Paweł Lach

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Ekonomia, specjalizacja Ekonomia Menadżerska. Od 2009 roku pracuje w sektorze związanym z pozyskiwaniem Dotacji Unijnych, w tym głównie dla zakładów przetwórczych, grup producentów rolnych oraz dużych podmiotów działających w branży rolniczej. Posiada także doświadczenie w zdobywaniu dotacji z odnawialnych źródeł energii oraz w sporządzaniu biznes planów pod kredyty i pożyczki. Jego specjalizacją jest pozyskiwanie środków z działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” oraz z działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Z sukcesem zdobył wielomilionowe dotacje dla największych zakładów przetwórczych w Polsce.