NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Ułatwienie startu młodym rolnikom 

TERMIN NABORU: 31 marca – 29 maja 2022 roku.

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

  •  I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami