Dotacje dla obszarów wiejskich

Euro Kujawy specjalizują się w pozyskiwaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przede wszystkim w ramach działań:

W ramach obsługi tych działań jesteśmy w stanie pozyskać dotację dla każdego podmiotu występującego na terenach wiejskich, który się kwalifikuje na daną dotację.

Dotacje dla obszarów wiejskich