NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych

Obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”

TERMIN NABORU – 31 styczeń – 1 marca 2023 r.

Dotację na odnawialne źródła energii rolnicy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 50 kW
  • pompy ciepła (jeśli te pozostaną integralną częścią instalacji z pozyskanych środków)
  • magazyny energii oraz systemy inteligentnego zarządzania energią, która została wytworzona z tej instalacji
  • koszty montażu powyższych urządzeń
  • koszty zakupu patentów, znaków towarowych, oprogramowania komputerowego, praw autorskich, czy licencji
  • koszt przygotowania dokumentacji technicznej całej operacji, a także koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ewentualnymi konsultacjami, czy sprawowaniem nadzoru.

Jakie są warunki otrzymania dotacji?

Jeden beneficjent będzie mógł otrzymać maksymalnie do 150 tys. zł dotacji na instalację fotowoltaiczną.

Po spełnieniu odpowiednich wymagań rolnik otrzyma dotację w postaci zwrotu do:

  • 60% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych lub
  • 50% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą pozostałych operacji i nie wynoszą mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami