doświadczenie

wieloletnie doświadczenie
w pozyskiwaniu funduszy unijnych

skuteczność

wysoka skuteczność
w pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej

dopasowanie

indywidualne dopasowanie
konkretnego programu dotacji

Pozyskiwanie dotacji unijnych dla Obszarów Wiejskich

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie pozyskania funduszy unijnych. Nasz zespół od wielu lat skutecznie pozyskuje dotacje dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z całej Polski. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji dla terenów wiejskich w ramach PROW

(gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, grupy producentów rolnych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich). Nasze doświadczenie w tej dziedzinie sprawia, że nawet najtrudniejsza inwestycja możliwa jest do zrealizowania w oparciu o wsparcie unijne.

Aktualności

NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

 • Ułatwienie startu młodym rolnikom 

TERMIN NABORU: 31 marca – 29 maja 2022 roku.

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

 •  I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I
zobacz
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

 • Rozwój przedsiębiorczości – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH – nowy nabór – maj 2022 r

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się

zobacz
NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – Nabór potrwa od 31.10.2021 – 29.11.2021 i kierowany jest do:
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – mikro-, małych i
zobacz
konie w zagrodzie
dynamiczny zespół

młody, dynamiczny
i kompetentny zespół

rynek funduszy unijnych

znajomość rynku
funduszy unijnych

pomoc i opieka

pomoc i opieka przy
pozyskiwaniu funduszy

zaangażowanie w wykonywane obowiązki

zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków

kombajn na polu pszenicy

Euro Kujawy
- dotacje unijne dla rolników
i przedsiębiorców

 • pomoc w dostosowaniu planowanej inwestycji do wymogów unijnych,
 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji,
 • sporządzenie wniosku o dotację wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami,
 • w razie potrzeby – opracowanie biznes planu i studium wykonalności wraz z prognozami finansowymi,
 • monitorowanie i kontrola realizacji unijnego projektu,
 • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu,
 • przygotowanie wniosku o płatność,
 • pomoc w przygotowywaniu sprawozdań okresowych i końcowych,
 • rozliczenie całego projektu,
 • na specjalne życzenie – dodatkowe usługi związane z procesem aplikowania o dotacje (np. kosztorysy, projekty budowlane, postępowania ofertowe).

Sprawdź, z jakich dotacji możesz skorzystać