NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – Nabór potrwa od 31.10.2021 – 29.11.2021 i kierowany jest do:
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
 
  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – tzw.  małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (tematyczny PKD i RHD) – Nabór potrwa od 30.11.2021 – 29.12.2021
 
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF – planowany termin ogłoszenia naborów – 11. 2021
  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.