NAJBLIŻSZE NABORY:

NAJBLIŻSZE NABORY:

  • KPO: Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0
TERMIN NABORU: od 15 LISTOPADA 2023- 15 GRUDNIA 2023 
  • Wsparcie w kwocie 200 000 zł
W ramach wsparcia można ubiegać się o:
  •  80% zwrotu dla osób urodzonych po dniu 31.12.1982
  •  65% zwrotu dla pozostałych

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę po dniu 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 30 września 2025 r.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakupu maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakupu patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia:
tj. m.in.:
  • czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry w tym m.in. systemy GPS
  • stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo
  • ciągniki, maszyn zbierające, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze wyposażone w specjalne systemy, czujniki mające połączenie z aplikacją, systemem zarządzania rolnictwem 4.0
  •  koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon)
  • koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.
 Zaplanowane do zakupu maszyny powinny mieć dostęp do aplikacji dotyczącej rolnictwa 4.0 !!!!
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami